kierownik – dr hab. prof. UPH Tamara Zacharuk

Pracownia Profilaktyki Społecznej

kierownik – dr Beata Bocian-Waszkiewicz
prof. dr hab. Ryszard Bera

Pracownia Pedagogiki Integracyjnej

kierownik – dr hab. prof. UPH Leszek Ploch
dr Ewa Jówko
dr Beata Trębicka-Postrzygacz
mgr Beata Gulati

Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej

kierownik - dr Katarzyna Marciniak-Paprocka
prof. dr hab. Lesław Pytka
dr hab. prof. UPH Tamara Zacharuk
dr Mariusz Dobijański