- Student Niepełnosprawny : szkice i rozprawy / red. nauk. Tamara Zacharuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016.

- Student Niepełnosprawny : szkice i rozprawy / red. nauk. Tamara Zacharuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.