- Niepełnosprawność w Polsce i Bułgarii / Tamara Zacharuk, Wiesław Czeluściński ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016.

- Kultura nauczycieli a kultura uczniów : implikacje wychowawcze / Ewa Jówko. - Warszawa : Difin SA, 2016

- Postawy studentów pedagogiki wobec zjawisk korupcji w życiu społecznym : analiza porównawcza postaw studentów polskich i ukraińskich / Katarzyna Marciniak-Paprocka. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.