- Odwaga, oryginalność, obsesja - recenzja/ Lesław Pytka. // Spotkania Humanistyczne : międzynarodowy interdyscyplinarny periodyk naukowy. - Nr 6 (2016), s. 185-188.

- Obŝestvennaâ profilaktika kak sredstvo rešeniâ otdel'nyh pedagogičeskih problem / Tamara Zaharuk. // Trudy BGTU : naučnyj žurnal. Istoriâ, filosofiâ, filologiâ. - Minsk : Belorusskij gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet, 2016. - No 5 (2016), s. 89-92

- Stymulowanie pozytywnego nastawienia życiowego starszych osób z niepełnosprawnością poprzez aktywizację twórczą = Stymulating positive attitude toward life in disabled senior citizens through creative stimulation / Leszek Ploch. // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. - Z. 16 (9) (2016), s. 281-307.

- Terapeutyczne walory doświadczania udziału w działaniach misyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 3, s. 49-62.

- - The role of the academic teacher in social inclusion and the fight against exclusion in the process of students’ education / Tamara Zacharuk, Beata Czeluścińska. // Contemporary University Education. - 1 (2016), s. 20-26

- Kształcenie osób niepełnosprawnych we Włoszech = Training of disabled people in Italy / Katarzyna Marciniak-Paprocka. // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. - Z. 16 (9) (2016), s. 119-129.

- Uczeń zdolny w kulturze szkoły = Gifted student in the culture of the school / Ewa Jówko. // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. - Z. 16 (9) (2016), s. 225-233.

- Rola diagnozy w procesie planowania postępowania włączającego młodzież niedostosowaną społecznie do uczestnictwa i partycypacji społecznej. Cele i zadania zespołu diagnostycznego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku = The role of diagnosis in the planning procedure of integrating socially maladjusted young people into social participation. Objectives and tasks of the diagnostic team in the Youth Educational Centre in Jaworek / Mariusz Dobijański. // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. - Z. 16 (9) (2016), s. 193-205.

- Włącza(nie) społeczne dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Resocjalizacja w warunkach instytucjonalnych = Social inclusion of children and young people socially maladjusted. Rehabilitation in institutional conditions / Mariusz Dobijański. // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. - Z. 16 (9) (2016), s. 41-60.

- Dobre praktyki edukacji inkluzyjnej - scenariusz zajęć promujących zdrowy styl życia, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne = Good practice in inclusive education: how to care for mental health - healthy lifestyles / Beata Bocian-Waszkiewicz. // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. - Z. 16 (9) (2016), s. 331-342.

- Socjoterapia jako metoda pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi = Sociotherapy as a method of work with the student with special educational needs / Beata Bocian-Waszkiewicz. // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. - Z. 16 (9) (2016), s. 145-165.

- Adaptacja osób z niepełnosprawnością w warunkach aktywności artystycznej / Leszek Ploch. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 4, s. 20-34.

- Dimensions of the voluntary service of disabled students in the social environment = Wymiary wolontariatu studentów z niepełnosprawnością w środowisku społecznym / Leszek Ploch. // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. - Z. 16 (9) (2016), s. 77-95.

- O nową jakość edukacji środowiska w aktywizacji twórczej osób z niepełnosprawnością / Leszek Ploch. // Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania. - 2016, nr 3, s. 54-77.

- Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze artystycznej (Część I) / Leszek Ploch. // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - Nr 2 (2016), s. 77-87.

- Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze artystycznej (Część II) / Leszek Ploch. // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - Nr 1 (2017), s. 85-98.

- Preferencje muzyczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch. // Szkoła Specjalna. - Nr 3 (2017), s. 165-174.

- Psychospołeczne aspekty doświadczania wychowania chrześcijańskiego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 2, s. 30-55.