- Inkluzja społeczna. Pojęcia i główne nurty myślenia. Wersje i kontrowersje = The social inclusion. Notions and mainstreams of thinking. Versions and controversies / Lesław Pytka. // W: Edukacja inkluzyjna : bogactwo form i treści / redakcja naukowa Tamara Zacharuk, Ewa Jówko. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - S. 11-25.

- Odpowiedzialność i wolność w edukacji inkluzyjnej = Responsibility and freedom in the inclusive education / Lesław Pytka. // Dymensje i granice edukacji inkluzyjnej / redakcja naukowa Sławomir Sobczak, Beata Bocian-Waszkiewicz, Aneta Niewęgłowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. - S. 9-21.

- Inklûzivnoe obrazovanie kak uspeh sovremennogo podhoda k obučeniû / Tamara Zaharuk, Katažina Marciniâk-Paprocka. // W: Problemy filosofii sčast'â i pedagogiki uspešnosti v issledovaniâh učenyh slavânskih stran : kollektivnaâ monografiâ / pod naučnoj redakciej Lidii V. Kondrašovoj i Anny Klim-Klimaševskoj. - Čerkasy ; Sedl'ce : ČNU im. B. Hmel'nickogo, 2016. - S. 338-363.

- Polityka ochrony zdrowia i życia pracowników w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach ze szczególnym uwzględnieniem warunków pracy osób z niepełnosprawnością / Tamara Zacharuk, Beata Czeluścińska. // W: Stanovlenie professionala : očerki teorii i praktiki / pod redakciej E. S. Asmakovec, S. Kožeâ ; Omskij gosudarstvennyj universitet im. F. M. Dostoevskogo. Universitet Âna Kohanovskogo v Kel'ce. - Omsk : BOUDPO «IROOO», 2016. - S. 144-150.

- Rol' prepodavatelâ v social'noj integracii i bor'be protiv isklûčeniâ v processe obučeniâ studentov / Tamara Zaharuk, Beata Čeluscinska. // W: Teoriâ i praktika na psihologo-pedagogičeskata podgotovka na specialista v universiteta : sbornik s naučni dokladi. Vtora kniga / red. kol. Emiliâ Rangelova [et al.]. - Gabrovo : Izdatelstvo EKS-PRES, 2016.. - S. 567-578.

- Stili vospitaniâ, predpočitaemye gimnazistami / Tamara Zaharuk, Martin Zaharuk. // W: Vzaimodejstvie na prepodavatelâ i studenta v usloviâta na universitetskoto obrazovanie : probliemi i perspektibi. Sbornik s naučni dokladi. P"rva kniga / red. kol. Emiliâ Rangelova [et al.]. - Gabrovo : Izdatelstvo EKS-PRES, 2017. - S. 482-491.

- S''vremenii resocializiraŝi tendencii v Republika Polša / Tamara Zaharuk, Katažina Marčinak-Paprocka, prevod Pavel Novak. // W: Sistemi za resocializaciâ na deca i mladeži / s''stavitel Božidara Kriviradeva. - Sofiâ : Kolbis meždunaroden transfer AD, 2016. - S.185-236

- Współczesne trendy resocjalizacji w Polsce wsparciem bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego / Tamara Zacharuk, Katarzyna Marciniak-Paprocka. // W: Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie : zbiór prac. T. 2, Aspekty poznawcze i edukacyjne / pod redakcją naukową Jerzego Kunikowskiego, Wiesława Czeluścińskiego, Grzegorza Wierzbickiego ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. - S. 99-114

- Model' raboty s učenikom s osobymi obrazovatel'nymi potrebnostâmi deti s sindromom Aspergera / Eva Ûvko. // W: Vzaimodejstvie na prepodavatelâ i studenta v usloviâta na universitetskoto obrazovanie : probliemi i perspektibi. Sbornik s naučni dokladi. P"rva kniga / red. kol. Emiliâ Rangelova [et al.]. - Gabrovo : Izdatelstvo EKS-PRES, 2017. - S. 697-707.

- Włączanie do społeczeństwa dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie. Podstawy prawne funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych = The integration into society socially maladjusted children and young people. The legal basis of the youth education centers functioning / Mariusz Dobijański. // W: Studium uwarunkowań inkluzji społecznej / redakcja i opracowanie naukowe: Leszek Ploch, Ewa Jówko, Katarzyna Marciniak-Paprocka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. - S. 129-151.

- Akademicki Ośrodek Adaptacji Społecznej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach miejscem inkluzji na miarę potrzeb = Academic Centre of Social Adaptation at Siedlce University of Natural Sciences and Humanities as a place of integration to meet the needs / Marzena Lisowska, Leszek Ploch. // W: Edukacja inkluzyjna : bogactwo form i treści / redakcja naukowa Tamara Zacharuk, Ewa Jówko. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - S. 265-282.

- Artysta z niepełnosprawnością - perspektywa możliwości / Leszek Ploch. // W: Pasjonaci, kreatorzy, twórcy : ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów / pod redakcją Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys i Jakuba Niedbalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 57-107.

- Atrybuty wsparcia w zakładzie karnym skazanego z niepełnosprawnością / Leszek Ploch. // W: Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości społecznej? : ale jak? / redakcja naukowa Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. - S. 73-93.

- Edukacja i kultura w interakcji działań twórczych osób z niepełnosprawnością = Education and culture in interaction of creative activities of the disabled / Leszek Ploch. // W: Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie / redakcja naukowa Maryla Fałdowska, Andrzej W. Świderski, Grzegorz Wierzbicki. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. - S. 293-321.

- Indywidualność artystyczna jednostki z niepełnosprawnością w kontekście paradygmatu wychowania inkluzyjnego = The artistic individuality of a disabled individual in the context of the paradigm of inclusive education / Leszek Ploch. // W: Studium uwarunkowań inkluzji społecznej / redakcja i opracowanie naukowe: Leszek Ploch, Ewa Jówko, Katarzyna Marciniak-Paprocka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. - S. 83-115.

- Przekraczanie granic w edukacji artystycznej osób z niepełnosprawnością / Leszek Ploch. // W: Inwencja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych : monografia wieloautorska / pod redakcją naukową Anny Klim-Klimaszewskiej, Agaty Fijałkowskiej-Mroczek, Ewy Jagiełło. - Siedlce : AKKA, 2016. - S. 167-192

- Rodzina szczególnym miejscem w edukacji inkluzyjnej osób z niepełnosprawnością = Family as a special place in inclusive education of the disabled / Leszek Ploch. // Dymensje i granice edukacji inkluzyjnej / redakcja naukowa Sławomir Sobczak, Beata Bocian-Waszkiewicz, Aneta Niewęgłowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. - S. 39-63.

- Skazani na bezczynność czy marnotrawstwo skazujące = Condemned to idleness or condemning wastage / Leszek Ploch. // W: Inkluzja społeczna : różnicowanie struktur i doskonalenie funkcji / redakcja naukowa Lesław Pytka, Katarzyna Marciniak-Paprocka. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - S. 31-53.

- W kierunku podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze artystycznej / Leszek Ploch. // W: Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji współczesnego społeczeństwa : monografia wieloautorska / pod redakcją naukową Aldony Grądzkiej-Tys, Ewy Jagiełło, Jozefa Liby. - Siedlce : AKKA, 2017. - S. 181-207.

- Eurosieroctwo w Polsce / Beata Trębicka-Postrzygacz, Agnieszka Roguska. // W: Social'no-pedagogičeskaâ i mediko-psihologičeskaâ podderžka razvitiâ ličnosti v ontogeneze. Sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : Brest, 19-20 maâ 2016 goda / Redaktor I. E Valitova. - Brest : BrGU imeni A.S. Puškina, 2016. - S. 137-146.

- Pomoc, podpora a pravý-sociálne zabezpečenie bezdomovcov v Pol'sku = Help, support and social protection of homeless people in Poland / Alicja Antas-Jaszczuk, Beata Trębicka-Postrzygacz. // Dymensje i granice edukacji inkluzyjnej / redakcja naukowa Sławomir Sobczak, Beata Bocian-Waszkiewicz, Aneta Niewęgłowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. - S. 171-178.

- Visualizing: the most effective way to teach EFL to deaf and hard of hearing students / Beata Gulati. // W: English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons : Challenges and Strategies / Edited by Ewa Domagała-Zyśk, Edit H. Kontra. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - S. 153-167.