- Inkluzja społeczna : różnicowanie struktur i doskonalenie funkcji / redakcja naukowa Lesław Pytka, Katarzyna Marciniak-Paprocka. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

- Edukacja inkluzyjna : bogactwo form i treści / redakcja naukowa Tamara Zacharuk, Ewa Jówko. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017.

- Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Leszek Ploch, L'udmila Belásová, Małgorzata Myszka. - Siedlce : AKKA, 2017.

- Perspektywy i doświadczenia edukacji inkluzyjnej / redakcja naukowa: Lesław Pytka, Tamara Zacharuk, Małgorzata Wiśniewska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016.

- Studium uwarunkowań inkluzji społecznej / redakcja i opracowanie naukowe: Leszek Ploch, Ewa Jówko, Katarzyna Marciniak-Paprocka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016.

- Dymensje i granice edukacji inkluzyjnej / redakcja naukowa Sławomir Sobczak, Beata Bocian-Waszkiewicz, Aneta Niewęgłowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego-Humanistycznego, 2016.