W minionych latach obdyły się już cztery spotkania w ramach Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej. Pierwszy miał miejsce w dniach 2-4 kwietnia 2014 roku, drugi 15-16 kwietnia 2015 roku, trzeci w dniach  7-8 kwietnia 2016 r. a czwarty w dniach 6-7 kwietnia 2017 roku.Była to okazja do spotkania się zarówno teoretyków, jak i praktyków dla których temat inkluzji jest niezwykle istotny. Polscy i zagraniczni badacze mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania inkluzji społecznej w ich krajach.  

I Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej


Tematyka spotkania I Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej dotyczyła barier w interakcjach pomiędzy osobami we wspólnocie w przestrzeni społecznej, fizycznej, prawnej i kulturowej.

W dniach 2-4 kwietnia 2014 r. odbył się I Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. Wymiana doświadczeń i myśli miała miejsce podczas obrad plenarnych, jak również podczas obrad w sekcjach. W obradach plenarnych wystąpili: prof. Lesław Pytka, prof. Emilia Rangelova, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. Kazimierz Pospiszyl, dr Paweł Maciszczyk, prof. Inna Fedotenko, prof. Ewa Wysocka oraz prof. Anna Kieszkowska.

Tematyka sekcji:

SEKCJA I – Aksjologiczny wymiar inkluzyjnego porządku w przestrzeni edukacyjnej, socjalizacyjnej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i readaptacji.

SEKCJA II – Model normatywno-instytucjonalnego upodmiotowienia i uspołecznienia osób z deficytami niepełnosprawności

SEKCJA III – Odpowiedzialność społeczna a praktyczne działania inkluzyjne, jako wyraz demokratyzacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego

W I Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej wzięło udział 100 uczestników, w tym 21 osób z ośrodków zagranicznych z: Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Mińsk, Białoruś); Grabowskiego Uniwersytetu im. Vasila Aprrilova (Bułagria), Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Rosja); Płowdiwgiego Uniwersytetu im. Paisii Hilendarski (wraz z filią w Kyrdżali, Bułgaria); Rusenskiego Uniwersytetu Angel Kanchev (Bułgaria), Sofijskiego Uniwersytetu im. St. Klimenta Ohridski (Bułgaria); Uniwersytetu im. F. Dostojewskiego (Omsk, Rosja); Uniwersytetu Pedagogicznego im. L.N.Tołstoja (Tuła, Rosja).

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, prof. dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. Inna Fedotenko, prof. Larisa Mitina, prof. dr hab. Lesław Pytka, prof. Emilia Rangelova, prof. dr hab. Sławomir Sobczak, dr Beata Bocian-Waszkiewicz

Relacja z Kongresu: https://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/3151-i-miedzynarodowy-kongres-inkluzji-spolecznej

II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej


W dniach 15-16 kwietnia 2015 r. odbył się już II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej pod hasłem „Edukacja inkluzyjna”, w którym uczestniczyło 90 osób, w tym 36 z ośrodków zagranicznych z: Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Rosja); Sofijskiego Uniwersytetu im. St. Klimenta Ohridski (Bułgaria); Uniwersytetu im. Prof. d-r Asen Zlatarov (Burgas, Bułgaria); Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziały Pedagogicznego Uniwersytetu w Presove, Uniwersytetu im. F. Dostojewskiego (Omsk, Rosja); Uniwersytetu Pedagogicznego im. L.N.Tołstoja (Tuła, Rosja);

Podczas obrad plenarnych i w sekcjach naukowcy, eksperci i praktycy z Polski i z zagranicy poruszali różne aspekty problematyki inkluzji społecznej – w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego. 

Uroczyste obrady uświetnił występ studentów niesłyszących UPH, który w języku migowym przestawili piosenkę Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”. Uczestnicy Kongresu mieli okazję obejrzeć również występ studentów niepełnosprawnych przygotowany przez CKiRON oraz Studio Tańca Towarzyskiego Anny i Jana Jaroszyńskich, a także wysłuchać i obejrzeć wystąpienie pt. „Deaf Art” Marka Laseckiego – przestawiciela Grupy Artystów Głuchych, który poprowadził słuchaczy przez sztukę, w której odbicie znajduje kompensacja – czyli zastępowanie utraconego zmysłu słuchu – wzrokiem.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, prof. dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. Inna Fedotenko, prof. Larisa Mitina, prof. dr hab. Lesław Pytka, prof. Emilia Rangelova, prof. dr hab. Sławomir Sobczak, dr Beata Bocian-Waszkiewicz

Relacja z Kongresu: https://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/3683-ii-miedzynarodowy-kongres-inkluzji-spolecznej

III Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej


W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku odbył się kolejny, trzeci Kongres pod hasłem: „Inkluzja społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej”. Konferencja została poświęcona pamięci prof. Czesława Czapówa. W Kongresie wzięło udział 60 uczestników, w tym 22 z zagranicznych ośrodków: Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Rosja); Sofijskiego Uniwersytetu im. St. Klimenta Ohridski (Bułgaria); Uniwersytetu im. Prof. d-r Asen Zlatarov (Burgas, Bułgaria);

Uczestnicy obradowali zarówno w części plenarnej, w której słuchaczami byli również studenci pedagogiki UPH, jak również w sekcjach.

Tematyka sekcji:

SEKCJA I – Teoretyczne aspekty inkluzji społecznej

SEKCJA II – Praktyczny wymiar inkluzji społecznej w edukacji, gospodarce, polityce, kulturze oraz akademickie formy kształcenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Po zakończeniu obrad plenarnych uczestnicy Kongresu zasiedli na trybunach hali sportowej, aby obejrzeć pokazowy mecz koszykówki na wózkach, którego bohaterem była drużyna IKS Konstancin – zdobywcy wielu prestiżowych nagród. Mecz został zorganizowany przez Siedleckie Towarzystwo Samorządowe wspólnie z UPH oraz Agencją Rozwoju Miasta Siedlce.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prof. Inna Fedotenko, prof. Larisa Mitina, prof. dr hab. Lesław Pytka, prof. Leszek Ploch, prof. Emilia Rangelova, prof. dr hab. Sławomir Sobczak, dr Beata Bocian-Waszkiewicz
Relacja z Kongresu: https://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/4138-iii-miedzynarodowy-kongres-inkluzji-spolecznej

IV Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej

W dniach 6-7 kwietnia 2017 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach już po raz czwarty gościł w swoich progach uczestników Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej. Ponad 120 naukowców, ekspertów i praktyków z Polski i z zagranicy zajmujących się różnymi aspektami problematyki inkluzji społecznej – w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego obradowało w tym roku pod hasłem „Inkluzja społeczna – wdrożenia – wersje i kontrowersje”.

Celem  IV Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej  było ukazanie myśli polskich i zagranicznych naukowców w najważniejszych kwestiach dotyczących ekskluzji, integracji a przede wszystkim inkluzji społecznej, a także refleksji naukowej nad powyższą tematyką. Uczestnicy Kongresu podjęli również próbę określenia wizji edukacji w Polsce i w świecie współczesnym. Gościliśmy przedstawicieli polskich i zagranicznych środowisk naukowych z: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Uniwersytetu Technicznego w Ankonie we Włoszech, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II, Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie, Ministerstwa Edukacji w Izrael, Omskiego Uniwersytetu Państwowego, Kolegium Zawodowego w Essen, Smoleńskiego Uniwersytetu Państwowego, Sofijskiego Uniwersytetu, Wioski Dziecięcej w Bułgaria, Towarzystwa Naukowego EDUCARE w Warszawie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Tule, Uniwersytetu Lancashire w Anglii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Im. J. Korczaka w Warszawie, Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupłay w Grodnie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Po zakończeniu obrad plenarnych uczestnicy kongresu mieli okazję wziąć udział w spektaklu Carmen na kanwie opery Georgesa Bizeta. Odtwórcami głównych ról są jedni z najlepszych tancerzy w Polsce - finaliści programu You Can Dance - Po prostu tańcz!, a reżyserem i choreografem Carmen jest Iwona Maria Orzełowska. Spektakl jest próba połączenia tradycyjnych wartości Teatru Tańca i Baletu z technikami tańca modern i hip hop. W ten sposób Teatr Tańca Caro Dance podejmuje dialog ze współczesną młodzieżą.

Drugi dzień kongresu rozpoczął się inaugurującym spotkaniem I Zjazdu Absolwentów Niesłyszących naszej Uczelni, którym karty Klubu Absolwenta UPH wręczyła uroczyście JM Rektor, prof. Tamara Zacharuk. Gościem honorowym drugiego dnia był prezes PFRON, pan Robert Kwiatkowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił „konieczność wyrównywania szans i wspieranie jednostek potencjalnie zagrożonych wykluczeniem”. W pierwszej części przed uczestnikami kongresu wystąpiła grupa MOG-ę, którą tworzą studenci głusi pod kierunkiem pani mgr Haliny Grzeszczuk. Grupa realizuje tłumaczenie piosenek na polski język migowy (PJM).

Relacja z Kongresu: https://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/4566-iv-miedzynarodowy-kongres-inkluzji-spolecznej


PUBLIKACJE:

 • T. Zacharuk, E. Jówko, Edukacja inkluzyjna. Bogactwo form i treści, Siedlce 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • L. Pytka, K.Marciniak-Paprocka, Inkluzja społeczna. Różnicowanie struktur i doskonalenie funkcji, Siedlce 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • L. Pytka, T. Zacharuk, M. Wiśniewska, Perspektywy i doświadczenia edukacji inkluzyjnej; Siedlce, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • L.Ploch, E. Jówko, K.Marciniak-Paprocka, Studium uwarunkowań inkluzji społecznej, Siedlce 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • S. Sobczak, B. Bocian-Waszkiewicz, A. Niewęgłowska, Dymensje i granice edukacji inkluzyjnej; Siedlce, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • L. Pytka, T. Zacharuk, M. Wiśniewska, Elan vital w edukacji inkluzyjnej i profilaktyce kreatywnej; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • A. Bałandynowicz, L. Pytka, T. Zacharuk, Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne cz. 1; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • A. Bałandynowicz, E. Jówko, K. Marciniak- Paprocka, Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne cz.2; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk, Edukacja inkluzyjna. Teoria, system, metoda cz. 1; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • S. Sobczak, B. Bocian-Waszkiewicz, A. Niewęgłowska, Edukacja inkluzyjna. Teoria, system, metoda cz. 2; Siedlce, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • S. Sobczak, B. Bocian-Waszkiewicz, A. Niewęgłowska, Humanistyczne inspiracje edukacji inkluzyjnej, Siedlce 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • L.Pytka, T. Zacharuk, E. Jówko, Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Siedlce 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcac;