Katedra Edukacji Inkluzyjnej
Instytut Edukacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
ul. Żytnia 39,
pok. 1.53 - tel. 25 643 18 43
pok. 1.54 - tel. 25 643 18 44
08-110 SIEDLCE,


Strona internetowa: www.kpi.ip.uph.edu.pl