OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW

Przy Katedrze Edukacji Inkluzyjnej funkcjonują dwa Koła Naukowe - Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej pod opieką dr Beaty Bocian - Waszkiewicz i dr Katarzyny Marciniak - Paprockiej oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Zdrowia, którego opiekunem jest dr Ewa Jówko.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do kontaktu z opiekunami Kół.

W najbliższym czasie zostaną zorganizowane spotkania informacyjne, na których omówione zostaną plany i propozycje pracy na rok akademicki 2017/2018.

Serdecznie zapraszamy 

dr Katarzyna Marciniak - Paprocka
dr Beata Bocian - Waszkiewicz
dr Ewa Jówko